Fiestalonia Milenio organitza un festival de música i dansa amb 400 persones (Каталонский)